Toplantı Yönetimi


Toplantı yönetimi şirket içerisindeki her türlü toplantının ve organizasyonun yapılabilmektedir.

Toplantı tutanakları ve kararları kayıt altına alınabilir, alınan kararların uygulanması için sorumlular atayabilirsiniz ve takibini yapabilirsiniz.

Sentinel toplantı yönetmi ile

- Toplantı türkeri tanımlanabilir

- Toplantı kategori tanımlanabilir ve kategori ve departman bazlı bağımsız toplantılar düzenlenebilir.

- Toplantı katılımcıları tanımlanabilir ve dış katılımcılar eklenebilir.

- Toplantı katılımcıları takip edilebilir.

- Toplantı sonunda belirlenen kriterler doğrultusunda KTS sistemine projelendirilebilir.

- KTS sistemi kategori ve kullanıcı bazlı olarak toplantı kararları takip edilebilir.

- Toplantı göstergeleri ile toplantı odaları rezerve edilebilir.

- Geniş ve esnek raporlama özelliği ile rapor alınabilir.

Uctan uca kesintisiz çözüm

bağımsız geliştirme platformu