Süreç Yönetimi


İş süreçleri yönetimi, bir organizasyonun tüm süreçlerinin kontrol edildiği ve izlendiği bir yol olarak tanımlayabiliriz. Özellikle günümüzde kriz zamanlarında ya da organizasyon maliyetleri düşürülmek istendiğinde süreçlerin verimli ve etkin olduğundan emin olmak için kullanılabilecek etkin bir yöntemdir.

Sentinel süreç yönetim sistemi ile 

- Kağıtsız ortam

- Kod yazmadan form tasarımı ve onay politikalarının oluşturulması

- Toplayıcı süreçler ile uygulama modülleri oluşturulması

- Detaylı raporlama desteği

- Süreç takip sistemi

- Tüm erp sistemlerine entegrasyon ve veritabanı entegrasyon desteği

- Rest Full api entegrasyon desteği

- Diğer sistemlere süreç oerasyonları sırasında diğer veritabanlarına veri aktarımı

Uctan uca kesintisiz çözüm

bağımsız geliştirme platformu